Mưa…

Mưa…   02/10/2012 Tôi đang đi bộ dưới mưa. Cơn mưa không quá nặng hạt, đủ để làm dịu tâm hồn tôi sau quá nhiều việc khiến tôi phải mệt mỏi. Một tay cầm chiếc ô xanh da trời chấm bi, tay kia vung vẫy chiếc… Read More