Bảng giá WordPress Hosting

Bảng giá WordPress Hosting
GÓI CƠ BẢN
600.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 1.000 MB
Bandwidth: 20 GB
Domains: 02
Sub Domains 05
Parked Domains: 04
FTP Accounts: 03
Email Accouts: 10
MySQL Accounts: 04
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

GÓI PHỔ BIẾN
1.200.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 2.000 MB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 04
Sub Domains Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 07
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

GÓI CHUYÊN NGHIỆP
2.400.000
VNĐ /NĂM
Disk space: 3.000 MB
Bandwidth: Unlimited
Domains: 06
Sub Domains Unlimited
Parked Domains: Unlimited
FTP Accounts: Unlimited
Email Accouts: Unlimited
MySQL Accounts: 15
Free SSL: Unlimited
Tặng KM 900.000 vnđ
LIÊN HỆ

Comments

comments

Add Comment